Turniej badmintona dla dzieci

Zapraszamy na Turniej Badmintona dla Dzieci w VeraSport, w niedzielę, 24 października. Oficjalny start turnieju zaplanowano na godzinę 10:00.
 
 
REGULAMIN TURNIEJU
 

ORGANIZATOR:

Vera Sport Łódź, Kinga Haracz

Cel:

 • Popularyzacja badmintona wśród mieszkańców regionu łódzkiego
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

 

PRAWO GRY:

Turniej ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla zawodników uprawiających badmintona amatorsko

 

TERMIN TURNIEJU:

24.10.2021 r. (Niedziela) godz. 10:00 – uroczyste otwarcie

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

 • 20.10.2021 r. (środa do godziny 22.00)
 • Zgłoszenia prosimy nadsyłać e-mailem na adres: kingaharacz@wp.pl 
 • (kom. 535-811-717)
 • W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, kategorie w której będzie brało udział, datę urodzenia. 

 

MIEJSCE:

Łódź, Vera Sport ul. Siewna 15 (4 korty )

 

Gry pojedyncze 

3 Kategorie wiekowe 

 • Dziewczynki 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat 
 • Chłopcy 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat 
 

W przypadku, gdy w kategorii gier pojedynczych nie będzie minimum 4 zgłoszonych osób to kategorie zostaną połączone.

 

SYSTEM ROZGRYWEK:

 • zostanie ustalony przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie zapewniał zawodnikowi rozegranie minimum dwóch 
 • preferowany jest system grupowo-pucharowy
 • aby dana kategoria była rozgrywana muszą być zgłoszone do niej min. 4 osoby 
 • mecze rozgrywane do 2 wygranych setów do 15 punktów w secie (każda akcja za punkt). W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator może skrócić rozgrywanie setów do 11 punktów.

 

LOTKI:

 • organizator zapewnia lotki nylonowe
 • obowiązuje aktualny ranking lotek PZBad

OPŁATA STARTOWA:

 • 35 PLN od zawodnika - opłatę startową należy uiścić przelewem (VeraSport, nr rachunku: 40 1140 1108 0000 3745 5600 1001) do momentu zakończenia zgłoszeń tj.20.10.2021. W dniu turnieju trzeba okazać w recepcji klubu VeraSport potwierdzenie przelewu. Osoby, które nie wykonają przelewu we wskazanym powyżej terminie, nie będą mogły wziąć udziału w turnieju. 

 

OPIEKA MEDYCZNA:

 • zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność składając na przygotowanych drukach odpowiednie oświadczenie w dniu zawodów. W związku z panującą pandemią zawodnik ma obowiązek przed przystąpieniem do rozgrywek złożyć organizatorowi oświadczenie COVID – owe bądź zaświadczenie o pełnym szczepieniu przeciw COVID - 19. Do złożenia przed turniejem.

 

UBEZPIECZENIE:

 • uczestnicy turnieju nie są objęci ubezpieczeniem, ubezpieczenie we własnym zakresie

 

NAGRODY:

 • zdobywcy pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymują pamiątkowe medale i dyplomy 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • za rzeczy pozostawione w szatni i na hali organizator nie ponosi odpowiedzialności
 • ostateczna interpretacja regulaminu i sprawy nie ujęte należą do sędziego głównego zawodów i organizatora
 • uczestnicy przystępując do turnieju wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów medialnych
 • przez organizatora


 
 
0 komentarzy
Dodaj komentarz