CPM

Dzisiejszy grafik zajęć

  CPM
7:00-8:00
Cross 07:15 - 08:15
17:00-18:00
Przygotowanie siłowo - kondycyjne 17:00 - 18:00
18:00-19:00
Cross: Intro 18:00 - 19:00
19:00-20:00
Cross 19:00 - 20:00

Obsługujemy

Grupy mięśni

Szczegóły zajęć

Prowadzący zajęcia:
Dla kogo:
Cel:
Intensywność:
Skrócony opis zajęć: